Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2567

  • Tổng 18.103.508

Tháng 5 năm 2023, Toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình thực hiện 60 cuộc thanh tra, kiểm tra

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Toàn ngành thực hiện 60 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào thanh tra thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình cho các bản thuộc những xã điện lưới quốc gia không đến được (Dự án QBSC); thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng và các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách và các hoạt động tài chính khác tại trường học; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh quảng cáo; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các Phòng khám đa khoa; thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về công tác quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in trên địa bàn tỉnh... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 2.408.656.734 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi số tiền 1.386.812.693 đồng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 861.168.916 đồng; xử lý tài sản vi phạm 80.910.000 đồng, kiến nghị khác số tiền 79.765.125 đồng, tịch thu 20,647 m3 gỗ các loại: trong đó: 0,021 m3 gỗ quý hiếm và 20,626 m3 gỗ thông thường; 10 kg phong lan; 12,48 ster củi; 04 cái máy của xăng xách tay. Khởi tố vụ án, chuyển cơ quan điều tra xử lý 03 vụ. 

         Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu Thủ trưởng cùng cấp tổ chức tiếp công dân định kỳ, hàng ngày ở cơ quan; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định.
Tại các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 65 lượt công dân (Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 21 lượt công dân), Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 44 lượt công dân. Tiếp nhận và xử lý 154 đơn, trong đó 17 khiếu nại, 21 đơn tố cáo, 116 đơn kiến nghị, phản ánh.
        Nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, các chế độ, chính sách như: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp; bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án; về lĩnh vực chính sách lao động, bảo trợ xã hội, lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng; kiến nghị xử lý phương tiện vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng cho phép; về phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng để rơi vãi gây mất an toàn giao thông...
        Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. 
       Hướng dẫn các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2022 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. 

Hoàng Đức Chính
 

Các tin khác