Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1932

  • Tổng 18.102.874

Tháng 4 năm 2023, toàn ngành Thanh tra 62 cuộc thanh tra, kiểm tra

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Toàn ngành thực hiện 62 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào thanh tra hoạt động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình cho các bản thuộc những xã điện lưới quốc gia không đến được (Dự án QBSC); thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra hoạt động xây dựng một số công trình, dự án do UBND xã làm chủ đầu tư; thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, thẩm mỹ, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng tại các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động chăn nuôi, thú y, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; kiểm tra công tác giám sát kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe và kiểm tra công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động chiết nạp, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm số tiền 325.405.179 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi số tiền 25.811.751 đồng; xử phạt vi phạm hành chính số tiền 295.410.000  đồng; xử lý tài sản vi phạm 1.200.000 đồng, kiến nghị khác số tiền 2.983.428 đồng, tịch thu 9,235 m3 gỗ các loại: trong đó: 4,548m3 gỗ quý hiếm và 4,687  m3 gỗ thông thường; động vật rừng: 21 cá thể; Sản phẩm của động vật rừng: 31 kg. 

        Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu Thủ trưởng cùng cấp tổ chức tiếp công dân định kỳ, hàng ngày ở cơ quan; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định. Tại các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 118 lượt công dân (Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 56 lượt công dân), trong đó có 01 lượt đoàn đông người, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 62 lượt công dân. Tiếp nhận và xử lý 181 đơn, trong đó 20 khiếu nại, 32 đơn tố cáo, 129 đơn kiến nghị, phản ánh.
        Nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, các chế độ, chính sách như: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp; bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án; về lĩnh vực chính sách lao động, bảo trợ xã hội, lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng; kiến nghị xử lý phương tiện vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng cho phép; về phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng để rơi vãi gây mất an toàn giao thông...
        Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. 
       Hướng dẫn Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Giám đốc các Công ty TNHH MTV, Chủ tịch HĐQT các Công ty Cổ phần có vốn nhà nước báo cáo việc thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022.

Hoàng Đức Chính
 

Các tin khác