Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2492

  • Tổng 18.103.433

Thanh tra tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch nhằm cải thiện thứ hạng và điểm số các chỉ số Chi phí không chính thức.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Thực hiện Kế hoạch số 1278/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Bình năm 2022, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 756/KH-TTr ngày 19/9/2022 nhằm góp phần cải thiện thứ hạng và điểm số các chỉ số Chi phí không chính thức do Thanh tra tỉnh làm đầu mối theo dõi.

         Kế hoạch đã nêu rõ việc khắc phục và cải thiện các chỉ số Chi phí không chính thức do Thanh tra tỉnh làm đầu mối là trách nhiệm chung của toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh. Do đó, Trưởng các phòng có trách nhiệm phổ biến các chỉ số chi phí không chính thức thuộc bộ chỉ số PCI đến từng cán bộ, công chức do đơn vị mình quản lý; phải làm gương trong việc thi hành công vụ, có trách nhiệm giám sát quá trình thực thi công vụ của công chức do mình quản lý và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Thanh tra tỉnh nếu để công chức do mình quản lý làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của Tỉnh.
        Đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh phải nâng cao trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ; giao tiếp với người dân và doanh nghiệp trên tinh thần hỗ trợ, lắng nghe, thấu hiểu, thân thiện và nhiệt tình. Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các chỉ số thành phần trong chi phí không chính thức đến cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, đơn vị, địa phương để tránh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
         Kế hoạch cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh để các phòng làm căn cứ triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần cải thiện và nâng cao điểm số Chi phí không chính thức, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

         Nội dung chi tiết của Kế hoạch theo link đính kèm dưới đây:

3cms/upload/thanhtratinh/File/KH-cai-thien-PCI-nam-2022-cua-Thanh-tra-tinh(19.09.2022_14h55p43)_signed.pdf

 

Các tin khác