Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 9121

  • Tổng 16.488.674

Kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) trên địa bàn tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+
         Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã ban hành 549 văn bản, sửa đổi 239 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí.

       Cùng với công tác chỉ đạo, công tác tuyên truyền đã được Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt. Đã tổ chức và lồng ghép 37.418 hội nghị, lớp tập huấn, buổi tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN, lãng phí và Công ước Liên Hợp quốc về chóng tham nhũng với trên 768.415 lượt người tham dự; cấp phát 70.678 cuốn sách pháp luật; biên soạn và phát hành 47.558 tài liệu pháp luật, 1.114.051 tờ gấp, 13.340 cuốn Bản tin Tư pháp và 2.419 đĩa hình, băng đĩa tiếng có nội dung tuyên truyền pháp luật về PCTN, lãng phí. Báo Quảng Bình đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng tin, bài; đã có gần 1.000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về lĩnh vực PCTN, lãng phí. Đài Phát thanh - Truyền hình đã phát sóng trên 5.000 tin, bài, phóng sự nhằm chuyển tải những thông tin liên quan đến công tác PCTN, lãng phí.

 

Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) tại Đảng bộ Thành phố Đồng Hới


     Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng. Chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao tính tiên phong gương mẫu, sống trong sạch, liêm khiết, đi đầu trong công tác PCTN, lãng phí. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tự thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm, yếu kém để chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Tuy nhiên, một số đơn vị thực hiện chưa tốt nên đã xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị mình. Từ năm 2006 đến nay, đã kỷ luật 20 trường hợp bằng các hình thức khiển trách (04 đồng chí), cảnh cáo (10 đồng chí), cách chức (06 đồng chí). Ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao và triển khai thực hiện trên toàn tỉnh, bước đầu được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp Nhà nước trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; 24/24 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 08/08 UBND huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 1.680 công chức, viên chức. Ban hành Công văn lãnh đạo thực hiện việc không bố trí giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở một vị trí đối với người đứng đầu đơn vị cấp phòng và các chức danh, chức vụ quản lý doanh nghiệp Nhà nước.
Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cơ bản thực hiện theo đúng quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 62 đơn vị đầu mối có trách nhiệm tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập và đã có 62/62 đơn vị thực hiện, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, số người phải kê khai tài sản, thu nhập là 7.955 người; số người đã thực hiện kê khai là 7.952 người (đạt 99,96%); số lượng bản kê khai tài sản thu nhập lưu giữ tại đơn vị là 5.394 bản, số bản kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 316 bản và do tổ chức cấp ủy quản lý là 2.242 bản. Các đơn vị đã thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Đến nay, chưa có thông tin phản ánh hay đơn tố cáo về kết quả kê khai tài sản không trung thực hoặc không kê khai của các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập cần yêu cầu giải trình, xác minh làm rõ.
     10 năm qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì 41 cuộc giám sát trong việc thực thi pháp luật về PCTN, lãng phí. Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” tại 29 cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát, khảo sát trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 25 cuộc giám sát tập trung vào việc thi hành pháp luật. Ban Thanh tra nhân dân tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 4.000 cuộc; trong đó, kiến nghị xử lý 1.300 vụ việc và đã có hơn 800 vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tiến hành giám sát gần 3.200 cuộc; trong đó, kiến nghị xử lý 700 vụ việc và đã có hơn 650 vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư xử lý, giải quyết. Qua giám sát, nhìn chung các quy định của pháp luật về PCTN, lãng phí đã được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định.
     Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra 30 cuộc đối với 146 tổ chức đảng và 68 đảng viên; giám sát 20 cuộc đối với 64 tổ chức đảng và 49 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, kết luận 82 tổ chức đảng và 207 đảng viên có sai phạm, khuyết điểm nhưng chưa đủ cơ sở kết luận có hành vi tham nhũng. Kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 7.343.945.593 đồng; chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giảm chi ngân sách 3.378.905.700 đồng; điều chỉnh dự toán 12.344.400.000 đồng.
Ngành Thanh tra đã thực hiện 386 cuộc thanh tra và 46 cuộc kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN; 1.488 cuộc thanh tra và 22.931 cuộc kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, phát hiện số tiền sai phạm 240.059.533.356 đồng và 318,663 ha đất. Qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo của công dân đã phát hiện 08 vụ tham nhũng với 17 đối tượng, kiến nghị xử lý hành chính 05 vụ/10 đối tượng, chuyển cơ quan điều tra xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự 03 vụ/07 đối tượng. Tổng số tiền thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra là 3.915.417 nghìn đồng, kiến nghị thu hồi 3.352.200 nghìn đồng, đã nộp ngân sách nhà nước 3.352.200 nghìn đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra 29 vụ/70 bị cáo (tội tham ô tài sản 22 vụ, nhận hối lộ 05 vụ, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản 02 vụ); đã khởi tố điều tra 26 vụ/61 bị can trong đó, đề nghị truy tố 24 vụ/57 bị can, đình chỉ điều tra 01 vụ/03 bị can; tạm đình chỉ điều tra 01 vụ/01 bị can do bị can bỏ trốn; hiện còn 03 vụ/09 bị can đang điều tra trong hạn luật định.
     Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã thụ lý giải quyết 24 vụ/57 bị can; trong đó, truy tố 24 vụ/49 bị can, đình chỉ điều tra 08 bị can.
     Tòa án nhân dân 2 cấp đã xét xử 24 vụ/49 bị cáo; trong đó, tù có thời hạn 28 bị cáo, hưởng án treo 20 bị cáo và cải tạo không giam giữ 01 bị cáo; hình phạt thấp nhất đối với các bị cáo là 36 tháng tù cho hưởng án treo, cao nhất là 15 năm tù giam. Tổng số tài sản thiệt hại là 9.947.681.000 đồng; tổng số tài sản thu giữ, thu hồi là 4.756.481.000 đồng.
     Với những giải pháp tích cực và hiệu quả trong quá trình thực hiện nghị quyết TW 3 (khóa X), tham nhũng, lãng phí từng bước được kiềm chế, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyết tâm PCTN, lãng phí của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

 

Võ Việt Hùng

Các tin khác