Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 9083

  • Tổng 16.488.636

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh ký Quy chế phối hợp

Xem với cỡ chữ : A- A A+
         Ngày 08-9-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, trưởng các phòng của Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh. Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Huệ, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. 

     Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh được ký kết dựa trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy; tích cực, chủ động trên tinh thần hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

 

Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Huệ, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh ký và trao bản Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan

     Quy chế phối hợp gồm có 6 nội dung chính:
     Thứ nhất, phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức, cá nhân khi có thông tin, dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra có dấu hiệu tiêu cực, hành vi tham nhũng hoặc liên quan đến công tác nội chính và PCTN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.
     Thứ hai, phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh cho chủ trương, định hướng xử lý đối với các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, các vụ khiếu kiện phức tạp, đông người liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực ảnh hưởng đến sự ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
     Thứ ba, thông báo, trao đổi thông tin về các cuộc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo mà qua đó đã phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước để kịp thời chấn chỉnh hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.
     Thứ tư, phối hợp trong công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán và kịp thời chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra theo quy định.
     Thứ năm, phối hợp trong việc tham mưu sơ kết, tổng kết việc tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh.
     Thứ sáu, phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính và PCTN.
     Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác nội chính và PCTN trên địa bàn tỉnh. Để việc thực hiện quy chế có hiệu quả, hàng năm hoặc khi cần thiết, hai cơ quan phối hợp tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Quy chế và thảo luận để hoàn thành các nội dung chưa triển khai và dự kiến các nội dung cho chương trình phối hợp năm sau hoặc trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh cần sửa đổi, bổ sung hoặc xét thấy cần thiết, hai cơ quan thảo luận để thống nhất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 

           Võ Việt Hùng

 

Các tin khác