SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào làm việc với Viện KHTT về triển khai Đề tài khoa học năm 2014-2015 
Chiều ngày 26/5, Viện Khoa học Thanh tra đã tổ chức họp triển khai đề tài khoa học cấp thành phố “Khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội - thực trạng và giải pháp” do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào và Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn Dũng đồng Chủ nhiệm đề tài. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Viện KHTT, ban thư ký đề tài và các cá nhân, đơn vị có liên quan.
​Đề tài được chia làm ba chương, trong đó Chương I là một số vấn đề về khiếu nại hành chính  và giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất; Chương II là thực trạng khiếu nại hành chính và công tác giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn thành phố; Chương III là định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Sau khi bàn bạc, Hội đồng chủ nhiệm đã thống nhất đề tài gồm 42 chuyên đề với mục tiêu chung là đề xuất hệ thống giải pháp nhằm làm giảm các nguy cơ phát sinh khiếu nại hành chính, tăng cường chất lượng công tác giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Dự kiến thời gian thực hiện Đề tài trong gần 2 năm, bắt đầu từ tháng 01/2014 đến tháng 11/2015.

toan canh tcbtt.JPG
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào, chủ nhiệm đề tài cho rằng quan trọng nhất với 42 chuyên đề là cần làm đề cương chi tiết cho từng chuyên đề; chú ý xác định phạm vi nghiên cứu phù hợp, chọn địa bàn liên quan đến mục đích nghiên cứu; khi triển khai chuyên đề phải đảm bảo quan hệ chặt chẽ giữa ba chương; xây dựng lại tên và đề cương cho 42 chuyên đề nhanh chóng để có kế hoạch và chương trình cụ thể./.
 
Hoàng Linh
[Trở về]